Nagrody

I NAGRODA             

– kwota pieniężna w wysokości 25 000 zł brutto

– zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej

II NAGRODA

– kwota pieniężna w wysokości 18 000 zł brutto

III NAGRODA

– kwota pieniężna w wysokości 10 000 zł brutto

 

Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych dwóch nagród pieniężnych w formie wyróżnień. Kwota przeznaczona przez Organizatora na te nagrody wynosi 10 000 zł brutto tj. 5 000 zł brutto każda nagroda w formie wyróżnienia.