16.08.2017r.

Na stronie internetowej w zakładce „Regulamin konkursu” zamieszono do pobrania Załącznik nr 8f do Regulaminu – Schemat koncepcyjny zagospodarowania zrealizowanej części od ul. Berylowej do ul. Kolejowej.

 

19 lipca 2017
Ogłoszono konkurs na zagospodarowanie Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie.