Aktualności

15.11.2017r.
Opublikowano informację o wynikach rozstrzygnięcia konkursu.
Informacja o wynikach rozstrzygnięcia Konkurs Aleja M Dabrowskiej

29.09.2017r.
Zamieszono wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie:
Wyjaśnienie 2  treści_Regualminu Konkursu al. M Dabrowskiej

17.08.2017r.
Zamieszczono informację o wynikach dopuszczenia do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie.
Informacja o wynikach dopuszczenia do konkursu

16.08.2017r.
Na stronie internetowej w zakładce „Regulamin konkursu” zamieszono do pobrania Załącznik nr 8f do Regulaminu – Schemat koncepcyjny zagospodarowania zrealizowanej części od ul. Berylowej do ul. Kolejowej.

26.07.2017r.
Zamieszono wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie:
19.07.2017r.
Ogłoszono konkurs na zagospodarowanie Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie.