Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – pobierz plik PDF

Załączniki:

Zalacznik do Regulaminu nr 1

Zalacznik do Regulaminu nr 2

Zalacznik do Regulaminu nr 3

Zalacznik do Regulaminu nr 4

Zalacznik do Regulaminu nr 5

Zalacznik do Regulaminu nr 6

Zalacznik do Regulaminu nr 7 IPU

Zalacznik nr 8a – Mapa geodezyjna i granice opracowania

Zalacznik nr 8b – Wytyczne konserwatorskie

Załącznik nr 8c – Analiza dendrologiczna

Zalacznik nr 8d – Opinia

Załącznik nr 8e – Analiza stanu drzew

Zalacznik nr 8f – Schemat koncepcja od ul. Berylowej do ul. Kolejowej